Trang chủ / Các điều khoản và điều kiện sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sử dụng

TỔNG QUAN

Chào mừng Bạn đến với website airsim.com.vn (sau đây gọi là "Website"), website điện tử được thiết lập và sở hữu bởi Công ty TNHH Tabireto, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0402179999 do Sở KH-ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/02/2023, có thể được sửa đổi bổ sung từng thời điểm.

Điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “T&C”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty TNHH Tabireto (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Tabireto”) với Người sử dụng (sau đây gọi là “Bạn”) về việc sử dụng bất kỳ Nội dung, Sản phẩm, Dịch vụ được cung cấp trên trang web có tên miền airsim.com.vn

Website của chúng tôi và những Dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tabireto. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website airsim.com.vn đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận Sử Dụng này. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và những Dịch vụ trên website của chúng tôi.

PHẠM VI ÁP DỤNG

T&C sẽ được áp dụng cho (i) Người sử dụng là cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện mua hoặc sử dụng dịch vụ và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Trẻ em cần phải nhận được sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ mới có thể sử dụng dịch vụ tương tác của chúng tôi. Chúng tôi khuyên các bậc phụ huynh nên thảo luận khi họ cho phép con mình sử dụng truy cập hoặc sử dụng sản phẩm và hoặc dịch vụ của Chúng tôi. Trẻ em cần được biết về những rủi ro mà chúng có thể gặp phải khi sử dụng internet dưới bất kỳ hình thức nào. Và vì việc kiểm soát việc truy cập và/hoặc xác lập giao dịch của trẻ em là nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi nên phụ huynh cần có sự giám sát phù hợp và kiểm soát được việc truy cập và/hoặc xác lập giao dịch của con em mình.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

a) Chấp thuận điều khoản

T&C này được áp dụng ngay cả khi Bạn không không sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Website. Khi truy cập Website và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của Tabireto nghĩa là Bạn đã đồng ý chịu sự ràng buộc với những quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm đưa ra ở đây. Đồng thời, khi sử dụng một số dịch vụ có áp dụng điều khoản bổ sung, Bạn cũng đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các chỉ dẫn, quy định của sản phẩm,dịch vụ cụ thể đó
Bạn thừa nhận rằng, khi bạn mua sản phẩm và/ hoặc có nhu cầu liên quan đến sản phẩm thuộc phạm vi cung cấp trên website của Chúng tôi, bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Đối với việc sử dụng các sản phẩm được cung cấp bởi chúng tôi, bản phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện và chính sách của nhà sản xuất sản phẩm đó

b) Sửa đổi, bổ sung điều khoản

T&C này có thể được cập nhật lại theo quyết định của Chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn hiểu rằng việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi T&C được cập nhật nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo T&C đã cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mình hiểu biết đầy đủ về phiên bản T&C mới nhất tại mọi thời điểm. Bạn nên thường xuyên xem lại T&C bởi vì chúng có thể phát sinh những ràng buộc đối với Bạn. Nội dung của phiên bản T&C hiện hành sẽ luôn được công khai trên website của Chúng tôi.

THÔNG TIN CỦA BẠN

Khi sử dụng dịch vụ của Tabireto, Bạn sẽ cung cấp cho Chúng tôi thông tin về địa chỉ email và họ tên để được sử dụng dịch vụ . Việc sử dụng và bảo mật thông tin là trách nhiệm và quyền lợi của Bạn khi sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của Tabireto. Ngoài ra, những thông tin khác có thể dùng để định danh Bạn bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại, địa chỉ.... là những thông tin sẽ giúp Tabireto phục vụ Bạn tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do Bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể thực hiện dịch vụ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Bạn. Việc sử dụng thông tin của Bạn cũng như việc cung cấp, chỉnh sửa thông tin của bạn sẽ được thực hiện theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

Bạn bị ngăn cấm xâm phạm hay có ý xâm phạm sự an toàn của website trong những trường hợp:

 • Bạn sử dụng dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.
 • Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
 • Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 • Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.
 • Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của Tabireto, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Bạn khai thác Dịch vụ (Web Hosting, Email Plus...) vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ của Tabireto tại Điều Khoản Cuối.
 • Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.
 • Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác và/hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác.
 • Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.
 • Bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại T&C này và pháp luật có liên quan

Sự xâm hại mạng hoặc an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Chúng tôi có thể kết hợp với cơ quan quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến các xâm hại nêu trên.

QUY ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Những nội dung của website này bao gồm văn bản, âm nhạc, âm thanh, video clip, hình chụp, hình họa, biểu tượng thiết kế, phần mềm và những nội dung khác (tập hợp thành "Nội dung trang web") là tài sản riêng của Tabireto và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và Quốc tế.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website đều thuộc về Tabireto hoặc cấp phép hợp pháp cho Tabireto sử dụng. Bạn không thể sao chép, thay đổi hay bán Nội dung trang web này hoặc gửi, phân phối, xuất bản, tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng hay nói cách khác là sử dụng nội dung trang web bằng bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Việc sử dụng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng nào khác vì bất cứ mục đích gì đều bị ngăn cấm.

Sử dụng trái phép Nội dung trang web có thể dẫn đến xâm phạm bản quyền và những quyền hợp pháp được đảm bảo khác. Việc sử dụng quyền và sở hữu của Tabireto cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản chính thức. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác, dù công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ.

Song song đó Tabireto luôn tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và thực hiện chính sách bảo vệ bản quyền cùng các tài sản trí tuệ khác một cách nghiêm ngặt. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người sử dụng và những đối tác liên quan đến nội dung của website cũng nghiêm túc thực hiện Chính sách bản quyền.

KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM

Trên cơ sở về sự tin cậy và hiểu rõ việc sử dụng Dịch vụ là rủi ro của riêng Người sử dụng, bạn đồng ý rằng:

Chúng tôi không bảo đảm rằng Sản phẩm/Dịch vụ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn hay Sản phẩm/Dịch vụ sẽ kịp thời, an toàn, ổn định và không bị gián đoạn. Chúng tôi không cam đoan cũng như đảm bảo rằng website sẽ hoạt động mà không có lỗi, không hoàn toàn nhiễm virus và những phần mềm có hại khác hay là website có thể truy cập được tại bất kỳ mọi thời điểm.

Chúng tôi không đảm bảo thông tin của website luôn chính xác và không có sai sót. Mặc dù Tabireto đã nỗ lực kiểm tra thường xuyên và liên tục, tuy nhiên do nội dung trên website có được từ nhiều nguồn khác nhau nên đôi khi xảy ra tình trạng lỗi nhập liệu. Do vậy, nếu bạn nghi ngờ hoặc phát hiện các nội dung mà bạn cho rằng chưa chính xác, vui lòng hỗ trợ bằng cách thông báo ngay cho Tabireto theo địa chỉ email info@airsim.com.vn hoặc số điện thoại +84(0)86-891-0064 để chúng tôi có thể xử lý nhanh nhất.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các quy định được dẫn chiếu trong T&C này là một phần không thể tách rời của T&C này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa T&C này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của T&C này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Nếu bất kỳ nội dung nào của các T&C này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong T&C này sẽ không bị ảnh hưởng.
T&C này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Bạn và Chúng tôi sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của T&C này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

AIRSIM

Đơn giản chỉ với một thẻ AIRSIM, bạn có thể tận hưởng dịch vụ dữ liệu trên hơn 110 quốc gia.
Bạn không cần phải trả các chi phí chuyển vùng đắt đỏ, hoặc dành thời gian mua các loại SIM địa phương.

Email : info@airsim.com.vn - Điện thoại : +84(0)86-891-0064

Địa chỉ: 700 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

*Chỉ bán hàng trực tuyến, không thể mua tại văn phòng, không có cửa hàng.

Theo dõi chúng tôi facebook   Tải ứng dụng từ App Store Google Play